" />

Home

Groenwold Pluimvee is een pluimveebedrijf van bovengemiddelde omvang, gehuisvest op een locatie in het noorden van het land. De primaire doelstelling is de productie van slachtrijpe vleeskuikens die rechtstreeks aan de verschillende pluimveeslachterijen in Nederland geleverd worden. Omdat het bedrijf zich realiseert dat intensieve veehouderij voor veel Nederlanders niet meer vanzelfsprekend is blijft het bedrijf continu op zoek naar milieu- en dierwelzijnsinovaties


Het bedrijf beschikt over een openbare weegbrug van 18 meter lang met een maximale belasting van 70 ton.


Groenwold  Pluimvee   |    +31655104721